image banner
 
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement

Thống kê truy cập
  • Đang online: 1
  • Hôm nay: 1
  • Trong tuần: 1
  • Tất cả: 1
Ủy ban nhân dân

ỦY BAN  NHÂN DÂN

anh tin bai

-         Họ và tên :   Phan Viết Thắng

-         Năm sinh :     1971

-         Chức vụ:  Chủ tịch UBND xã

-         Trình độ chuyên môn : Trung cấp

-         Trình độ lý luận chính trị :Trung cấp

-         Email: Phanvietthăngnm71@gmail.com

-         Số điện thoại:    0395584529

 

anh tin bai

-         Họ và tên :      Lê Văn Dưỡng

-         Năm sinh :     1965

-         Chức vụ:     Phó chủ tịch UBND xã

-         Trình độ chuyên môn : Trung cấp

-         Trình độ lý luận chính trị : Trung cấp

-         Email: Duongyenthanh1965@gmail.com

-         Số điện thoại: 0364506775

 Chức năng, nhiệm vụ của Chủ tịch UBND xã:

- Phụ trách chung, lãnh đạo điều hành mọi công việc của UBND xã theo luật tổ chức chính quyền địa phương số 77/2015/QH13 ngày 19/06/2015 và các văn bản pháp luật có liên quan.

- Trực tiếp phụ trách: công tác xây dựng quy hoạch, kế hoạch; chủ tài khoản điều hành ngân sách xã; quyết định chủ trương đầu tư xây dựng cơ bản

- Làm chủ tịch Hội đồng thi đua khen thưởng; chủ tịch hội đồng nghĩa vụ quân xã; trưởng ban chỉ huy phòng chống thiên tai và TKCN; trưởng ban chỉ đạo về phòng chống tham nhũng của xã; trưởng ban quản lý xay dựng NTM, thôn/xóm kiểu mẫu; trưởng ban chỉ đạo VSATTP; trưởng ban chỉ đạo, phòng chống bệnh truyền nhiễm xã.

Chức năng, nhiệm vụ của Phó chủ tịch UBND xã

- Phụ trách các lĩnh vực: công an, tài nguyên môi trường; văn hóa- thông tin, giáo dục- đào tạo, thể dục thể thao; lao động – thương binh xã hội; công tác tôn giáo; công tác dân số, gia đình và trẻ em và các lĩnh vực xã hội khác

- Phụ trách thêm các lĩnh vực: nông nghiệp, lâm nghiệp, thủy sản, thủy lợi, đê điều

- Giúp chủ tịch xã  điều hành hoạt động của UBND xã giải quyết các công việc thuộc thẩm quyền của chủ tịch khi chủ tịch đi vắng.

 

 

 

Cơ quan chủ quản: Xã Yên Thành Huyện Ý Yên
Địa chỉ: Xã Yên Thành - huyện Ý Yên- tỉnh Nam Định
Email: xayenthanh.yyn@namdinh.gov.vn
  
Chung nhan Tin Nhiem Mang