image banner
 
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement

Thống kê truy cập
  • Đang online: 1
  • Hôm nay: 1
  • Trong tuần: 1
  • Tất cả: 1
NGÀY 23/12 /2022 HĐND XÃ YÊN THÀNH TỔ CHỨC KỲ HỌP LẦN THỨ 6 KHÒA XX NHIỆM KỲ 2021 - 2026
NGÀY 23/12 /2022 HĐND XÃ YÊN THÀNH TỔ CHỨC KỲ HỌP LẦN THỨ 6 KHÒA XX NHIỆM KỲ 2021 - 2026 

KỲ HỌP LẦN THỨ 6 HĐND XÃ YÊN THÀNH KHÓA XX NHIỆM KỲ 2021 - 2026 

anh tin bai

Chào cờ, hát quốc ca của toàn thể Đại biểu HĐND xã và các khách mời

anh tin bai

Đ/c Hoàng Trung Thông - Chủ tịch HĐND xã  - Bí thư Đảng ủy lên khai mạc kỳ họp

anh tin bai

Đ/c Lê Văn Dưỡng - PCT UBND xã thông qua Báo cáo phát triển kinh tế xã hội năm 2022 và

Phương hướng phát triển kinh tế xã hội năm 2023

anh tin bai

Đ/c Hoàng Ngọc Anh  - Công chức TC - KT trình bày Báo cáo thu chi ngân sách xã năn 2022 

Và dự toán phân bổ ngân sách năm 2023

 

anh tin bai

Đ/c Hoàng Quốc Luật - PCT HĐND xã trình bày Báo cáo tổng kết hoạt động của HĐND năn 2022

Phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm năm 2023 và Báo cáo kết quả giám sát chuyên đề 

Cải cách hành chính năm 2022

anh tin bai

Đ/c Nguyễn Đức Công - Chủ tịch MTTQ xã trình bày Báo cáo về kết quả hoạt động tham gia xây dựng chính quyền năm 2022

Phương hướng hoạt động tham gia xây dựng chính quyền năm 2023

anh tin bai
Đ/c Hoàng Quốc Luật - PCT HĐND xã trình bày Báo cáo tổng hợp ý kiến cử tri

anh tin bai

Đ/c Phan Viết Thắng - Chủ tịch UBND xã lên tiếp thu và trả lời một số ý kiến của cử tri.

Cuối cùng thư ký kỳ họp lên thông qua Nghị quyết của kỳ họp 

anh tin bai

Đ/c Hoàng Trung Thông - Chủ tịch HĐND , Bí thư Đảng ủy xã lên phát biểu và Bế mạc kỳ họp.

 

Cơ quan chủ quản: Xã Yên Thành Huyện Ý Yên
Địa chỉ: Xã Yên Thành - huyện Ý Yên- tỉnh Nam Định
Email: xayenthanh.yyn@namdinh.gov.vn
  
Chung nhan Tin Nhiem Mang