image banner
 
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement

Thống kê truy cập
  • Đang online: 1
  • Hôm nay: 1
  • Trong tuần: 1
  • Tất cả: 1
KỲ HỌP THỨ 7 HĐND XÃ KHÓA 20 NHIỆM KỲ 2021 - 2026
Ngày 13 tháng  7 năm 2023 HĐND xã Yên Thành đã tổ chức kỳ họp thứ 7 HĐND xã khóa 20 nhiệm kỳ 2021 - 2026

KỲ HỌP THỨ 7 HĐND XÃ KHÓA 20 NHIỆM KỲ 2021 - 2026

anh tin bai

Đ/c Hoàng Trung Thông - Chủ tịch HĐND xã lên khai mạc kỳ họp

 

anh tin bai

Đ/c Lê Văn Dưỡng - PCT UBND xã lên thông qua báo cáo phát triển kinh tế xã hội 6 tháng đầu năm 

và phương hướng phát triển kinh tế xã hội 6 tháng cuối năm 2023

 

anh tin bai

Đ/c Hoàng Ngọc Anh - Cán bộ TC - KT lên thông qua Nghị quyết phê chuẩn quyết toán ngân sách xã năm 2022

 

anh tin bai

Đ/c Nguyễn Đức Công - Chủ tịch MTTQ xã lên báo cáo về kết quả hoạt động tham gia xây dựng chính quyền 6 tháng đầu năm 2023 

Phương hướng hoạt động tham gia xây dựng chính quyền 6 tháng cuối năm 2023

 

anh tin bai

Đ/c Phan Viết Thắng - Chủ tịch UBND xã lên tiếp thu và trả lời một số ý kiến của cử tri

 

anh tin bai

Đ/c Nguyễn Văn Ninh  - Thư ký kỳ họp lên thông qua nghị quyết kỳ họp.

Cuối cùng Chủ tịch HĐND xã lên Bế mạc kỳ họp thứ 7 khóa 20 nhiệm kỳ 2021 - 2026

Cơ quan chủ quản: Xã Yên Thành Huyện Ý Yên
Địa chỉ: Xã Yên Thành - huyện Ý Yên- tỉnh Nam Định
Email: xayenthanh.yyn@namdinh.gov.vn
  
Chung nhan Tin Nhiem Mang