image banner
 
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement

Thống kê truy cập
  • Đang online: 1
  • Hôm nay: 1
  • Trong tuần: 1
  • Tất cả: 1
Hội nghị tổng kết công tác Đảng năm 2022, Phương hướng nhiệm vụ năm 2023
Hội nghị tổng kết công tác Đảng năm 2022, Phương hướng nhiệm vụ năm 2023

BÁO CÁO 

ĐÁNH GIÁ TỔNG KẾT CÔNG TÁC ĐẢNG NĂM 2022

PHƯƠNG HƯỚNG NHIỆM VỤ NĂM 2023

* ĐẶC ĐIỂM TÌNH HÌNH:

Năm 2022 là năm diễn ra nhiều nhiệm vụ chính trị quan trọng của địa phương, là năm xã nhà được UBND tỉnh ra quyết định công nhận xã đạt NTM nâng cao. Lãnh đạo chỉ đạo thành công Đại hội Hội Cựu chiến binh, Đoàn thanh niên xã nhiệm kỳ 2022-2027, chỉ đạo công tác phòng chống dịch Covid-19, lãnh đạo và chỉ đạo các nhiệm vụ phát triển kinh tế VH- xã hội, quốc phòng an ninh, công tác xây dựng cơ bản; Tập trung lãnh đạo và chỉ đạo công tác cải cách hành chính.  Là năm thứ 4 thực hiện nghị quyết của Huyện ủy, HĐND – UBND Huyện về xây dựng xã nông thôn mới nâng cao, thôn xóm nông thôn mới kiểu mẫu. Lãnh đạo và chỉ đạo thành công đại hội chi bộ nhiệm kỳ 2022-2025 và công tác bầu cử trưởng thôn.

Việc thực hiện nhiệm vụ chính trị của địa phương năm 2022 bên cạnh những thuận lợi cơ bản, chúng ta vẫn còn gặp không ít những khó khăn như: Thời tiết diễn biến phức tạp, nắng nóng gay gắt kéo dài; giá cả các loại sản phẩm trồng trọt, chăn nuôi, vật tư, phân bón, không ổn định ảnh hưởng đến đời sống kinh tế - xã hội của nhân dân.

          Song được sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo, sự giúp đỡ của Ban thường vụ huyện ủy, thường trc HĐND-UBND- UBMTTQ, các ban ngành đoàn thể, các cơ quan ban ngành của huyện. Và sự tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, thực hiện của cấp ủy Đảng, chính quyền, mặt trận từ thôn đến xã, sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị, phát huy tinh thần đoàn kết, nhất trí, nỗ lực, phấn đấu của đội ngũ cán bộ đảng viên và sự đồng tình hưởng ứng của nhân dân, chúng ta đã dành được nhiều kết quả đáng khích lệ trên các lĩnh vực

PHẦN THỨ NHẤT

ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ THỰC HIỆN NHIỆM VỤ NĂM 2022

A. NHỮNG KẾT QUẢ ĐẠT ĐƯỢC.

I. LÃNH ĐẠO CÔNG TÁC XÂY DỰNG ĐẢNG, CHÍNH QUYỀN, MTTQ VÀ CÁC ĐOÀN THỂ.

1.Công tác xây dựng Đảng, chính quyền, MTTQ và các đoàn thể.

* Công tác Đảng:

Năm 2022 BCH Đảng bộ xã đã duy trì và thực hiện nghiêm việc tổ chức học tập quán triệt nghị quyết của Đảng các cấp, đồng thời làm tốt công tác tuyên truyền chủ trương của Đảng, chính sách của Nhà nước đến các tầng lớp nhân dân, phát động phong trào thi đua yêu nước, tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức phong cách Hồ Chí Minh. Thường xuyên bồi dưỡng, chăm lo nâng cao trình độ năng lực chuyên môn, trình độ lý luận chính trị cho cán bộ Đảng viên nhất là cán bộ chuyên trách. Trong năm đã cử 02 đồng chí tham gia lớp ĐH Luật, 07 quần chúng ưu tú tham gia lớp bồi dưỡng nhận thức về Đảng.

* Công tác xây dựng Đảng:

1.1 Công tác chính trị, tư tưởng.

Đảng ủy luôn chú trọng lãnh đạo công tác chính trị tư tưởng, nắm bắt và giải quyết kịp thời những băn khoăn vướng mắc về tư tưởng ngay từ cơ sở, tổ chức quán triệt, triển khai thực hiện tốt các Nghị quyết, chỉ thị, kết luận của Đảng – chính sách pháp luật của nhà nước, tỷ lệ cán bộ đảng viên tham gia học tập đạt 80-85%.

Duy trì và thực hiện tốt quy chế  hoạt động, kịp thời kiểm điểm đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ trong tháng và đề ra nhiệm vụ tháng sau; trú trọng chỉ đạo nhiệm vụ trọng tâm, chỉ đạo toàn diện các mặt của Đảng. Ban thường vụ Đảng ủy thực hiện nhiệm vụ đảm bảo quy chế hoạt động của Đảng, chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ trọng tâm từng thời kỳ và thực hiện các Nghị quyết, kết luận của Đảng ủy đã xây dựng.

1.2 Công tác tổ chức và cán bộ

1.2.1. Công tác cán bộ, xây dựng tổ chức bộ máy của Đảng và hệ thống chính trị

Đổi mới nội dung phương thức lãnh đạo bảo đảm sự lãnh đạo toàn diện của Đảng, và thực hiện tốt quy chế làm việc của cấp ủy, nguyên tắc tập trung dân chủ tập thể lãnh đạo, cá nhân phụ trách.

Thực hiện tốt công tác đánh giá, quy hoạch, đào tạo, bồi dưỡng, sử dụng cán bộ, các chế độ đối với cán bộ. Xây dựng đội ngũ cán bộ xã đạt chuẩn theo tinh thần Nghị quyết Trung ương 6 khóa XII của Đảng,.

1.2.2 Công tác xây dựng tổ chức Đảng và nâng cao chất lượng đảng viên.

Công tác xây dựng tổ chức cơ sở đảng và chi bộ được triển khai thực hiện nghiêm túc, bằng nhiều biện pháp.

Thực hiện Quy định số 08-QĐ/HU ngày 29/11/2019 của Huyện ủy Ý Yên  về đánh giá, xếp loại chất lượng hàng năm đối với các tổ chức đảng, đảng viên và tập thể, cá nhân cán bộ lãnh đạo, quản lý. Đảng uỷ đã xây dựng và triển khai kế hoạch thực hiện theo đúng hướng dẫn của Huyện ủy. Đồng thời theo dõi, chỉ đạo cơ sở, tổng hợp, kết quả rà soát phân tích đánh giá, phân loại và thống nhất quyết định công nhận 02 tập thể HTSX nhiệm vụ công tác Đảng, 07 chi bộ HTTNV. Toàn Đảng bộ có 283 đảng viên. Trong đó có 18 đảng viên hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, 201 đảng viên ở mức hoàn thành tốt nhiệm vụ, 34 đảng viên hoàn thành nhiệm vụ, 01 đồng chí không hoàn thành nhiệm vụ, 26 đồng chí miễn sinh hoạt và  05 đồng chí vắng chưa được đánh giá chất lượng. Căn cứ mức độ hoàn thành nhiệm vụ, BCH Đảng bộ xã tự nhận hoàn thành tốt nhiệm vụ.

Công tác phát triển Đảng được trú trọng, trong năm Đảng bộ đã chủ động xây dựng kế hoạch bồi dưỡng, kết nạp đảng đúng quy trình. Năm 2022 Đảng bộ đã cử 7 đông chí đi học lớp nhận thức về đảng, lập hồ sơ đề nghị thẩm định cho 04 đồng. Tuy nhiên vẫn chưa nhận được kết quả thẩm định của Huyện uỷ, vì vậy trong năm 2022 Đảng uỷ chưa tổ chức kết nạp được đảng viên mới. Đề nghị chuyển đảng chính thức cho 02 đồng chí.Trong năm 2022, Đảng bộ đã tiếp nhận 07 đồng chí giới thiệu về sinh hoạt tại các chi bộ.

- Đề nghị trao huy hiệu cho 25 đồng chí Đảng viên của Đảng bộ

anh tin bai

Đ/c Phan Viết Thắng - Phó bí thư Đảng ủy - Chủ tịch UBND trao Giấy khen cho các

Đ/c Đảng viên hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ

2. Công tác xây dựng chính quyền.

- Tiếp tục đẩy mạnh cải cách hành chính, công khai các quy định về tiếp công dân, giải quyết các thủ tục hành chính... Chú trọng công tác đào tạo, bồi dưỡng nâng cao trình độ cho đội ngũ cán bộ công chức xã đáp ứng nhu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới, thực hiện tốt nguyên tắc tập trung dân chủ, tập thể lãnh đạo, cá nhân phụ trách và trách nhiệm người đứng đầu,

- Chú trọng chỉ đạo nâng cao chất lượng các hội nghị tiếp xúc cử tri, chất lượng các kỳ họp HĐND; hiệu lực quản lý, điều hành đối với UBND nhất là trên một số lĩnh vực quan trọng như: Quản lý đất đai, xây dựng cơ bản, chính sách xã hội, tài chính ngân sách ... góp phần quan trọng hoàn thành các nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội đảm bảo an ninh quốc phòng

- Trong năm HĐND xã đã tổ chức 02 kỳ họp, ban hành các nghị quyết sát với tình hình thực tế của địa phương, đúng, đủ thẩm quyền. Thực hiện tốt chức năng giám sát, theo nhiệm vụ và quyền hạn

- UBND xã duy trì hoạt động hiệu lực, hiệu quả, tập trung chỉ đạo giải quyết các vấn đề nổi cộm ở địa phương, duy trì nề nếp sinh hoạt. Tập trung cao trong công tác chuyển đổi số trong lĩnh vực cải cách hành chính. Nêu cao ý thức phục vụ nhân dân của đội ngũ công chức xã, duy trì tốt công tác giao ban triển khai kế hoạch với trưởng thôn, ban nông nghiệp hàng tháng. Lãnh đạo triển khai thực hiện nghị quyết của HĐND một cách nghiêm túc, các chỉ tiêu kinh tế- xã hội của xã nhà trong năm đều hoàn thành. Đặc biệt là công tác chăm sóc sức khỏe cho nhân dân, công tác phòng chống dịch bệnh trên địa bàn.

3. Công tác lãnh đạo MTTQ và các tổ chức chính trị xã hội.

* MTTQ và các đoàn thể chính trị xã hội đã tập trung triển khai nhiệm vụ trọng tâm của năm. Tuyên truyền vận động đoàn viên, hội viên và các tầng lớp nhân dân tích cực tham gia xây dựng NTM nâng cao, thực hiện nhiệm vụ chính trị của địa phương, tổ chức tốt các cuộc vận động ủng hộ quỹ phòng chống thiên tai và quỹ vì người nghèo, thăm hỏi động viên, tặng quà các gia đình chính sách, hộ nghèo. Tổ chức hoạt động chúc thọ, mừng thọ cho các cụ cao niên, động viên các tâng lớp nhân dân thực hiện cuộc vận động “ TDĐK XDĐSVH ở khu dân cư” và xây dựng khu dân cư văn hóa. Xây dựng NTM nâng cao..

- Hoạt động của Đoàn TNCSHCM.

          Chỉ đạo Đoàn xã tổ chức tốt Đại hội nhiệm kỳ 2022-2027, các hoạt động tháng thanh niên. Phối hợp với hội CCB tổ chức lễ thắp nến tri ân các anh hùng liệt sỹ tại nghĩa trang nhân dịp ngày 27/7. Phối hợp với các cấp , các ngành tổ chức tốt lễ tiễn chân thanh niên lên đường nhập ngũ. Năm 2022 tổ chức tốt ngày Tết trung thu cho các em thiếu niên và nhi đồng trong bối cảnh dịch bệnh covid-19 đã cơ bản đượch kiểm soát, được Đảng, chính quyền và nhân dân đánh giá cao.

Hoạt động của Hội nông dân.

Chỉ đạo hội nông dân đẩy mạnh thực hiện phong trào nông dân thi đua sản xuất kinh doanh giỏi, giúp nhau phát triển kinh tế giảm nghèo và làm giàu, xây dựng gia đình văn hóa, góp phần xây dựng nông thôn mới nâng cao. Khai thác các nguồn vốn giúp hội viên vay vốn phát triển sản xuất kinh doanh. Phát động quỹ ủng hộ nông dân. Bên cạnh đó hội viên luôn tích cực trong công tác vệ sinh môi trường đồng ruộng, thu gom rác thải, bao bì thuốc bảo vệ thực vật. Trong năm đã hội hoàn thành tốt nhiệm vụ.

- Hoạt động của Hội phụ nữ.

Năm 2022 hội đã phối kết hợp với các cấp, các ngành, vận động hội viên tích cực thực hiện chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà Nước, làm tốt công tác phát triển hội viên, đẩy mạnh phong trào chung sức xây dựng NTM nâng cao, phát động cán bộ hội viên phụ nữ hưởng ứng bằng những việc làm cụ thể như: Thu gom rác thải, giữ gìn vệ sinh môi trường, mua thẻ BHYT, vệ sinh đường làng, ngõ xóm. Khai thác các nguồn vốn vay , giúp hội viên vay vốn phát triển sản xuất kinh doanh. Thường xuyên thăm hỏi động viên gia đình hội viên có hoàn cảnh khó khăn. Trong năm 2022 đã hoàn thành tốt nhiệm vụ.

- Hoạt động hội cựu chiến binh.

Tổ chức thành công Đại hội hội cựu chiến binh xã, triển khai kế hoạch chương trình phối hợp giữa hội cựu chiến binh và công an, quân sự xã bảo đảm an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, chỉ đạo hội viên tích cực đẩy mạnh công tác vận động cán bộ hội viên tích cực tham gia chương trình xây dựng NTM nâng cao, thôn xóm kiểu mẫu, đoàn kết phát huy phẩm chất anh bộ đội cụ Hồ. Tích cực phát triển hội viên, thực hiện hiệu quả cuộc vận động học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh. Tích cực tham gia xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền, vận động hội viên tích cực tham gia bảo vệ môi trường. Phối kết hợp với đoàn thanh niên, tổ chức thắp nên tri ân nhân ngày 27/7. Trong năm hội được đánh giá là hoàn thành tốt nhiệm vụ.

- Hoạt động của các tổ chức xã hội khác.

          Các tổ chức hội đã chủ động xây dựng kế hoạch công tác hội và hoàn thanh tốt nhiệm vụ của hội cấp trên giao. Tiêu biểu là hội người cao tuổi, hội cựu giáo chức tổ chức tốt các hoạt động thu hút hội viên, tổ chức tốt lễ mừng thọ đầu xuân,  duy trì nề nếp sinh hoạt. Hội khuyến học làm tốt công tác khuyến học, khuyến tài các khu dân cư và dòng họ. hội chữ thập đỏ tổ chức quyên góp ủng hộ đồng bào ảnh hưởng thiên tai bao lũ. Tích cực tham gia vận động các cấp, các ngành tham gia hiến máu nhân đạo.

Qua đánh giá phân loại chất lượng cuối năm 2022, MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội đều hoàn thành tốt nhiệm vụ công tác hội.

II. LÃNH ĐẠO PHÁT TRIỂN KINH KẾ.

1.     Nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội.

a.     Sản xuất nông nghiệp.

- Tổng diện tích gieo cấy năm 2022 là 620ha đạt 100% kế hoạch, gieo cấy đứng thời vụ, đúng lịch chỉ đạo của UBND huyện. Cơ cấu giống lúa thuần đạt 90% diện tích gieo cấy. Trong đó gieo xạ đạt 100%.

-         Năng xuất bình quân đạt 116 tạ/ ha.( 210kg/sào)

-         Tổng cả năm ước đạt: 3.600 tấn đạt 100% kế hoạch.

-         Diện tích cây vụ đông : 2 ha giảm so với năm 2021

    b. Về chăn nuôi.

          - Tổng đàn trâu bò, bê, nghé là 350 con.

          - Tổng đàn lợn ước đạt khoảng 1000 con

          - Đàn gia cầm đang tăng trở lại khoảng 45 nghìn con.

          - Diện tích nuôi trồng thủy sản đạt 24 ha.

          - Chủ đồng tiêm phòng, gia súc, gia cầm, vật nuôi đạt 100% kế hoạch.

     c. Về công tác điều hành HTXDV nông nghiệp.

          - Công tác chỉ đạo HTX nông nghiệp đảm bảo, các điều kiện về sản xuất nông nghiệp được đặt lên hàng đầu nhất là dịch vụ tưới tiêu. Công tác thu hồi sản phẩm HTX nông nghiệp đã được quan tâm tuy nhiên vẫn chưa được sát sao dẫn đến tình trạng nợ đọng vẫn còn tại các cơ sở.

       2. Về công tác tài nguyên môi trường.

- Công tác quản lý đất đai luôn thực hiện đúng theo quy định của PL, các vụ việc vi phạm liên quan đến đất đai được phát hiện, giải quyết kịp thời, hạn chế được những tranh chấp phát sinh, tuy nhiên vẫn còn 1 số ít vụ việc còn tồn đọng chưa giải quyết dứt điểm.

- Thực hiện KH SDĐ năm 2022, Xây dựng kế hoạch sử dụng đất năm 2023 , xây dựng và thông qua đồ án Quy hoạch chung xây dựng xã Yên Thành đến năm 2030 - Tổ chức đấu giá QSDĐ 02 lô cho nhân dân.

- Đến nay có 46/52 hộ đủ điều kiện thông qua PA 1456, đang trong quá trình hoàn thiện hồ sơ để trình các ban ngành có thẩm quyền ký duyệt

      3. Công tác xây dựng cơ bản:

Trong năm UBND xã đã đầu tư ngân sách giải đá cấp phối từ đường sông Hoàng Hoa Thám đi lò đốt rác, san gạt lề cỏ, đổ đá cấp phối mở rộng mặt đường giao thông từ Quán Tràm đi Bô Sơn. Làm lại một số cống tưới tiêu. Hoàn thành trải tông tuyến đường từ Hương Ngãi đi Đình Ruối.

    4. Hoạt động tài chính kinh tế, tín dụng.

- Việc quản lý chi ngân sách theo dự toán đầu năm đúng luật ngân sách đảm bảo tiết kiệm, chống lãng phí, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ chính trị của địa phương.

III. LÃNH ĐẠO VĂN HÓA XÃ HỘI.

1, Sự nghiệp giáo dục.

- Phong trào xã hội hóa giáo dục không ngừng được nâng cao cả về nhận thức lẫn ý thức trách nhiệm của cộng đồng và các bậc phụ huynh. Phong trào đóng góp quỹ xây dựng cơ sở vật chất , trường lớp, khuôn viên trường lớp được quan tâm đúng mức. Chất lượng giáo dục được nâng lên. Cả ba nhà trường đều giữ vững danh hiệu trưởng chuẩn quốc gia, chuẩn xanh – sạch- đẹp.

2. Về sự nghiệp y tế.

- Thực hiện tốt chương trình chăm sóc sức khỏe ban đầu cho nhân dân, duy trì tốt thời gian trực, khám và cấp thuốc bảo hiểm cho nhân dân. Bảo đảm vệ sinh môi trường và cảnh quan trạm y tế. Duy trì tốt giao ban định kỳ với cộng tác viên dân số và y tế thôn.  Làm tốt công tác tham mưu và phối kết hợp trong công tác phòng chống dịch bệnh Covid- 19, công tác tiêm phòng Vaccin Covid-19,

3. Nhiệm vụ văn hóa thông tin.

- Duy trì tốt công tác thông tin tuyên truyền, đặc biệt là công tác tuyên truyền Luật nghĩa vụ quân sự, thông báo kịp thời các sự kiện quan trọng của địa phương, và sự chỉ đạo trong sản xuất. Đảm bảo thời lượng phát thanh hàng ngày, tiếp sóng đài các cấp. Duy trì và thực hiện tốt trang trí khẩu hiệu, pano, apphich trong các ngày lễ, ngày trọng đại của địa phương.

- Củng cố và giữ vững danh hiệu làng văn hóa và cơ quan có nếp sống văn hóa cho 4/4 khu dân cư và 05 cơ quan. Đề nghị uỷ ban nhân dân Huyện tặng giấy khen khu dân cư văn hóa 5 năm cho 01 khu dân cư.

4. Thực hiện chính sách Xã hội.

Trong năm các chính sách XH được thực hiện nghiêm túc, đúng luật, đúng đối tượng và đúng các quy định của nhà nước không để sảy ra tình trạng khiếu kiện của nhân dân.

5. Về công tác an ninh quốc phòng.

a. Công tác quốc phòng.

- Trong năm xã có 6/8 thanh niên nhập ngũ, chỉ đạt 75% chỉ tiêu giao quân của năm. Kế hoạch huấn luyện dân quân tự vệ, kiểm tra bắn đạn thật, kế hoạch diễn tập chiến đấu phòng thủ xã năm 2022 được thực hiện tốt,đạt yêu cầu đề ra. Phối hợp với các cấp, các ngành điều động khám tuyển nghĩa vụ quân sự. Tiếp tực hoàn chỉnh hồ sơ và các điều kiện để phấn đấu giao quân năm 2023 đạt 100% chỉ tiêu.

b. Về công tác an ninh trật tự.

Trong năm 2022 tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn ổn định. Không có trọng án xảy ra, các vụ việc phát sinh được giải quyết kịp thời, Duy trì và phát huy công tác hòa giải ở cơ sở, đẩy mạnh công tác xây dựng lực lượng, duy trì và thực hiện tốt công tác tiếp dân, giải quyết công việc chuyên môn

TÓM LẠI

Việc thực hiện các nhiệm vụ chính trị địa phương năm 2022 diễn ra trong bối cảnh thuận lợi và khó khăn đan xen. Giá cả thị trường không ổn định. Nguồn nhân lực phát triển nông nghiệp ngày một giảm, song được sự chỉ đạo trực tiếp của Đảng ủy sự điều hành hiệu lực, hiệu quả của chính quyền cộng với sự quyết tâm của MTTQ và các đoàn thể chính trị - xã hội từ xã đến thôn xóm, đặc biệt là sự nỗ lực của cán bộ nhân dân trong xã. Đảng bộ đã vượt qua khó khăn thử thách. Tình hình an ninh chính trị, an ninh nông thôn ổn định kinh tế có bước phát triển vững chắc, đời sống vật chất, văn hóa tinh thần của nhân dân được cải thiện. Đảng bộ đã phấn đấu hoàn thành và hoàn thành tốt các chỉ tiêu chính trị và phát triển kinh tế xã hội. Đảng bộ tự đánh giá hoàn thành tốt nhiệm vụ. MTTQ và các đoàn thể chính trị xã hội đều được đánh giá hoàn thành tốt nhiệm vụ năm 2022. Song bên cạnh những kết quả đã đạt được vẫn còn những tồn tại sau:

-         Về công tác Đảng, đoàn thể.

* Công tác Đảng:

+ Tỷ lệ đảng viên tham gia sinh hoạt, học tập nghị quyết chưa cao, cá biệt có Đảng viên có con em chưa chấp hành điều động khám tuyển NVQS, Đảng viên còn nợ đọng sản phẩm. Vẫn còn đảng viên là lãnh đạo vi phạm kỷ luật về chính sách dân số, kế hoạch hoá gia đình (sinh con thứ 4).

+ Công tác xây dựng Đảng, công tác phát triển Đảng viên ở một số chi bộ chưa được quan tâm đúng mức. Ý thức trách nhiệm, tính tiên phong, gương mẫu ở một số cán bộ, đảng viên chưa cao.

* Công tác đoàn thể.

+ Tỷ lệ phát triển hội viên còn thấp, chất lượng trong sinh hoạt chưa được phong phú. Các cuộc vận động, số lượng hội viên đoàn viên tham gia chưa cao, nhiều phong trào còn mang tính hình thức.

-         Về lĩnh vực sản xuất nông nghiệp.

+ Việc chuyển dịch cơ cấu kinh tế còn chậm.

+ Kế hoạch trồng cây vụ đông chưa đạt.

+ Nợ đọng sản phẩm HTXDV chưa có biện pháp xử lý dứt điểm.

-         Về lĩnh vực chính quyền.

+ Công tác quản lý đất đai còn nhiều hạn chế, gây bức xúc trong nhân dân, hiện một số vụ việc chưa giải quyết được, đơn đề nghị, kiến nghị về đất đai còn diễn biến hết sức phức tạp.

+ Công tác quản lý và xử lý môi trường chưa cương quyết, tình trạng mất vệ sinh môi trường có chiều hướng gia tăng.

+ Công tác tuyên truyền việc chấp hành khám tuyển NVQS ở một số thôn chưa tốt, còn thanh niên có biểu hiện chốn tránh luật NVQS.

PHẦN THỨ HAI

PHƯƠNG HƯỚNG NHIỆM VỤ NĂM 2023.

I.        PHƯƠNG HƯỚNG CHUNG:

1. Tập trung nâng cao chất lượng công tác giáo dục chính trị, tư tưởng trong Đảng bộ, tạo sự chuyển biến mạnh mẽ trong công tác tổ chức và cán bộ, tăng cường công tác bồi dưỡng, giáo dục, rèn luyện phẩm chất đạo đức, lối sống cho dội ngũ cán bộ đảng viên, chú trọng công tác kiểm tra, giám sát, giữ vững kỷ cương, kỷ luật trong đảng.

2. Tiếp tục đẩy mạnh công tác phát triển kinh tế, VH- xã hội, xác định xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền, xây dựng MTTQ và các đoàn thể, công tác AN-QP là nhiệm vụ chính trị của địa phương xuyên suốt trong năm 2023 và những năm tiếp theo. Trong đó nông nghiệp có vai trò hết sức quan trọng trong phát triển kinh tế và an sinh xã hội, do đó Đảng bộ cần phát triển toàn diện về mọi mặt kể cả trồng trọt và chăn nuôi, chuyển dịch cơ cấu nông nghiệp. Tập trung công tác phòng chống thiên tại và dịch bệnh cho đàn gia súc, gia cầm.

3. Khuyến khích phát triển công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp, thương mại dịch vụ, ngành nghề, tích tụ ruộng đất, ứng dụng khoa học kỹ thuật vào chăn nuôi trồng trọt.

4. Chăm lo công tác giáo dục, y tế, văn hóa thông tin tuyên truyền. Thực hiện tốt chính sách xã hội, pháp lệnh người có công. Trú trọng công tác an toàn vệ sinh thực phẩm về vệ sinh môi trường , duy trì thực hiện tốt công tác quốc phòng an ninh.

B. NHIỆM VỤ VÀ GIẢI PHÁP

I. CÔNG TÁC XÂY DỰNG ĐẢNG, CHÍNH QUYỀN, HOẠT ĐỘNG CỦA MTTQ VÀ CÁC ĐOÀN THỂ.

1.     Công tác xây dựng Đảng.

- Tiếp tục chỉ đạo và thực hiện có hiệu quả các chỉ thị, nghị quyết các cấp, tăng cường học tập chuyên đề, chỉ thị số 05 về xây dựng phong cách, tác phong công tác của người đứng đầu, của cán bộ Đảng viên trong học tập và làm theo tấm gương đạo đức phong cách Hồ Chí Minh. Tổ chức học tập quán triệt tuyên truyền và thực hiện tốt nghị quyết , chỉ thị BCH trung ương Đảng.

- Tăng cường xây dựng chỉnh đốn Đảng, ngăn chặn đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức lối sống, những biểu hiện tự diễn biến, tự chuyển hóa trong nội bộ

- Duy trì và thực hiện tốt công tác kiển tra, giám sát kỷ luật Đảng.

- Tăng cường công tác dân vận của Đảng để hoàn thành các nhiệm vụ chính trị của địa phương. Trú trọng công tác lãnh đạo, tuyên truyền vận động cán bộ đảng viên và nhân dân về đề án xây dựng khu công nghiệp Trung Thành.

2. Công tác xây dựng chính quyền

-  Tiếp tục nâng cao vai trò quản lý điều hành của UBND xã đảm bảo việc thực thi hiến pháp, pháp luật trên địa bàn xã. Tổ chức tốt các kỳ họp HĐND đảm bảo dân chủ, đúng luật.

- Duy trì thực hiện tốt quy chế làm việc, lịch làm việc công sở, tiếp công dân, giải quyết đơn thư khiếu nại. Duy trì và thực hiện tốt quy chế dân chủ ở cơ sở.

- Tiếp tục tập trung cao thực hiện chuyển đổi số trong công tác cải cách hành chính.

C. HOẠT ĐỘNG CỦA MTTQ VÀ CÁC ĐOÀN THỂ.

- Tăng cường công tác dân vận của Đảng và chính quyền, phát huy vai trò của MTTQ và các đoàn thể chính trị- xã hội. Ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về đạo đức lối sống, tác phong lề lối làm việc. Tăng cường, phát huy sức mạnh của khối đại đoàn kết, tuyên truyền vận động nhân dân thực hiện tốt chủ trương chính sách của Đảng, pháp luật Nhà nước và các quy định của địa phương.

- Đẩy mạnh phát triển đoàn viên, hội viên, làm tốt công tác tuyên truyền vận động đoàn viên, hội viên và nhân dân. Tích cực tham gia phong trào thi đua yêu nước, các cuộc vận động từ thiện nhân đạo. Xây dựng tổ chức hội vững mạnh, thực hiện nhiệm vụ đúng Điều lệ và quy định của Hội, góp phần quan trọng trong việc thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị của địa phương.

- Hội nông dân xã, Công đoàn xã chuẩn bị tốt các điều kiện để tổ chức Đại hội cơ sở nhiệm kỳ 2023-2028.

- Các tổ chức hội khác trú trọng củng cố tổ chức và nâng cao chất lượng hoạt động, thực hiện tốt Điều lệ hội, xây dựng và triển khai có hiệu quả chương trình Công tác hội, tuyên truyền cán bộ, hội viên chấp hành tốt các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, hưởng ứng thực hiện các cuộc vận động, các phong trào thi đua, tích cực phát triển kinh tế tại địa phương.

II. NHIỆM VỤ PHÁT TRIỂN KINH TẾ- XÃ HỘI, QUỐC PHÒNG AN NINH

1. Sản xuất nông nghiệp.

Tập trung chỉ đạo chăm sóc lúa màu và các loại cây trồng, đặc biệt là công tác điều tiết nước và phòng trừ sâu bệnh.

Động viên nhân dân phát triển chăn nuôi cả vế số lượng và chất lượng, chú trọng nâng cao hiệu quả tăng thu nhập từ chăn nuôi, tổ chức tốt công tác tiêm phòng cho đàn gia súc gia cầm, thường xuyên kiểm tra theo dõi dịch bệnh.

Tăng cường công tác quản lý nhà nước của UBND xã đối với nông nghiệp và nông thôn.

Tập trung đôn đốc thu hồi nợ đọng sản phẩm.

          2. Về quản lý đất đai, tài nguyên môi trường.

          - Làm tốt công tác quản lý đất đai theo nghị quyết số 17 và kết luận số 43 của UBND Tỉnh, nghị quyết số 08 của Huyện ủy Ý Yên, kế hoạch 702 của UBND huyện Ý Yên.

          - Giải quyết kịp thời đơn thư, kiến nghị, khiếu nại, tố cáo trên lĩnh vực đất đai. Xử lý nghiêm đối với các trường hợp phá vỡ mặt bằng.

          - Duy trì và thực hiện tốt công tác vệ sinh môi trường, tạo cảnh quan đường làng, đường xã.

          3. Về xây dựng cơ bản.

          - Tiếp tục sửa chữa, xây kè mở rộng tuyến đường giao thông trục xã từ Cống Bục đi Quán Tràm.

          - Tập trung nâng cao chất lượng xây dựng NTM nâng cao.

          - Về giao thông:  thường xuyên tu bổ, chống sụt lở đường trục xã .

          - Tiếp tục mua sắm trang thiết bị phục vụ cho các hoạt động của UBND xã.

          - Tập trung xây dựng thôn Minh Thọ đạt chuẩn thôn NTM kiểu mẫu.

          4. Hoạt động tài chính, tín dụng.

          - Quản lý và khai thác tốt nguồn thu trên địa bàn, chống đọng thu và lạm thu ngân sách xã, đảm bảo tốt kế hoạch thu chi theo dự toán phân bổ ngân sách. Thực hiện tốt thu chi đúng luật ngân sách.

          - Đẩy mạnh các hoạt động tín dụng, nâng cao hiệu quả vốn vay, ưu tiên cho đầu tư phát triển kinh tế.

- Tập trung đôn đốc việc thu ngân sách, chống đọng thu và thất thu ngân sách.

          5. Sự nghiệp giáo dục:

          - Phấn đấu năm học 2023-2024 các nhà trường giữ vững danh hiệu trường đạt chuẩn quốc gia, chuẩn xanh- sạch- đẹp. Riêng trường cấp 2 tiếp tục xây dựng trường chuẩn cấp độ 2. Giữ vững danh hiệu trường có nếp sống văn hóa.

          - Tiếp tục đẩy mạnh hoạt động xã hội hóa giáo dục, khuyến học, khuyến tài.

          6. Sự nghiệp y tế- kế hoạch hóa gia đình.

          - Nâng cao chất lượng trực, khám chữa bệnh ban đầu, cấp phát thuốc BHYT cho nhân dân. Chú trọng đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm trước, trong và sau dịp tết Nguyên đán, duy trì và thực hiện hiệu quả phòng chống dịch bệnh theo mùa. Thực hiện tốt công tác tiêm phòng cho trẻ, cũng như kế hoạch hóa gia đình.

          7. Hoạt động văn hóa thông tin- TDTT

          - Đẩy mạnh cuộc vận động “ Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hoá ở khu dân cư”, thực hiện tốt hương ước, quy ước.

- Nâng cao chất lượng tuyên truyền phục vụ tốt cho nhiệm vụ chính trị của địa phương. Trang trí băng rôn khẩu hiệu nhân ngày lễ lớn của đất nước và địa phương. Tăng cường công tác quản lý nhà nước trong lĩnh vực văn hóa.

          8. Hoạt động chính sách xã hội.

          Thực hiện đầy đủ và đảm bảo tốt nhất các chế độ chính sách xã hội cho các đối tượng đặc biệt là chính sách mới, tăng cường quản lý chặt chẽ việc thực hiện chính sách ở địa phương, duy trì và thực hiện tốt chính sách đền ơn đáp nghĩa.

          9. Công tác quân sự:

           Hoàn thành chỉ tiêu giao quân năm 2023, duy trì và thực hiện tốt công tác đăng ký, quản lý nguồn sẵn sàng nhập ngũ, công tác huấn luyện dân quân tự vệ các giai đoạn trong năm theo kế hoạch của cấp trên.

10. Công tác đảm bảo ANTT, an ninh nông thôn.

          - Chủ động tăng cường công tác kiểm tra, kiểm soát, tuần tra, đấu tranh phòng chống tội phạm, phòng chống tai tệ nạn xã hội, giữ vững an ninh chính trị, an ninh nông thôn, trật tự ATXH trên địa bàn.

          11. Công tác giải quyết đơn thư khiếu nại tố cáo.

          - Duy trì và thực hiện nghiêm túc chế độ tiếp công dân theo quy định của pháp luật, tập trung giải quyết kịp thời có hiệu quả các đơn thư khiếu nại, tố cáo của nhân dân.

          12. Công tác Tư pháp:

          Tăng cường công tác tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật, làm tốt công tác hòa giải ở cơ sở. Thực hiện tốt việc chuyển đổi số,  khai sinh, khai tử, quản lý hộ tịch. Thực hiện tốt công tác chứng thực, đề nghị cấp, đổi thẻ BHYT cho trẻ em. Phấn đấu đạt tỷ lệ 100% tiếp nhận và trả kết quả cho công dân trên hệ thống trực tuyến.

          13. Công tác củng cố chính quyền.

          - Tăng cường công tác quản lý Nhà nước trên lĩnh vực phát triển kinh tế - xã hội, lĩnh vực đời sống xã hội đặc biệt là lĩnh vực quản lý đất đai, xây dựng cơ bản, tài chính ngân sách, quản lý HTX DVNN. Thực hiện quy chế làm việc của UBND xã, tiếp tục cải cách hành chính theo hướng công khai minh bạch

          - Tiếp tục trú trọng đến công tác bồi dưỡng cán bộ công chức theo tiêu chuẩn, đặc biệt là các cán bộ thôn xóm.

Trên là cáo tổng kết năm 2022 và phương hướng nhiệm vụ năm 2023, kính mong các vị đại biểu tham gia thảo luận tham gia ý kiến làm cơ sở, bài học kinh nghiệm để năm 2022 Đảng bộ xã Yên Thành hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị của địa phương.

 

Cơ quan chủ quản: Xã Yên Thành Huyện Ý Yên
Địa chỉ: Xã Yên Thành - huyện Ý Yên- tỉnh Nam Định
Email: xayenthanh.yyn@namdinh.gov.vn
  
Chung nhan Tin Nhiem Mang