image banner
 
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement

Thống kê truy cập
  • Đang online: 1
  • Hôm nay: 1
  • Trong tuần: 1
  • Tất cả: 1
ĐỀ CƯƠNG TUYÊN TRUYỀN TRONG DỊP TỔ CHỨC NGÀY HỘI “ĐẠI ĐOÀN KẾT TOÀN DÂN TỘC” NĂM 2022

- Kính thưa các đồng chí cán bộ, Đảng viên,  thưa toàn thể nhân dân

 

       Kỷ niệm 92 năm Ngày truyền thống Mặt trận Tổ quốc Việt Nam (18/11/1930 – 18/11/2022). Nhân dịp này, chúng ta cùng nhau ôn lại truyền thống của MTTQ Việt Nam, đánh giá kết quả thực hiện Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh” năm 2022 và các phong trào thi đua yêu nước do Mặt trận Tổ quốc các cấp phát động , ghi nhận các tập thể, hộ gia đình, cá nhân tiêu biểu có nhiều thành tích trong thực hiện các cuộc vận động, các phong trào thi đua yêu nước, đồng thời tổ chức các hoạt động thiết thực góp phần xây dựng cộng đồng dân cư của chúng ta ngày càng đoàn kết, vững mạnh.

ĐỀ CƯƠNG TUYÊN TRUYỀN TRONG DỊP TỔ CHỨC NGÀY HỘI “ĐẠI ĐOÀN KẾT TOÀN DÂN TỘC” NĂM 2022

       - Kính thưa các đồng chí cán bộ, Đảng viên,  thưa toàn thể nhân dân

       Kỷ niệm 92 năm Ngày truyền thống Mặt trận Tổ quốc Việt Nam (18/11/1930 – 18/11/2022). Nhân dịp này, chúng ta cùng nhau ôn lại truyền thống của MTTQ Việt Nam, đánh giá kết quả thực hiện Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh” năm 2022 và các phong trào thi đua yêu nước do Mặt trận Tổ quốc các cấp phát động , ghi nhận các tập thể, hộ gia đình, cá nhân tiêu biểu có nhiều thành tích trong thực hiện các cuộc vận động, các phong trào thi đua yêu nước, đồng thời tổ chức các hoạt động thiết thực góp phần xây dựng cộng đồng dân cư của chúng ta ngày càng đoàn kết, vững mạnh.

anh tin bai

Tiết mục biểu diễn chào mừng ngày hội

Đại đoàn kết toàn dân thôn Phúc Sơn - xã Yên Thành

anh tin bai

Đ/c Bí thư chi bộ thôn Phúc Sơn tặng hoa chúc mừng

 Kính thưa toàn thể nhân dân!

Mặt trận Tổ quốc Việt Nam do Đảng Cộng sản Việt Nam và Bác Hồ sáng lập, lãnh đạo và rèn luyện. Từ Hội Phản đế đồng minh hình thức đầu tiên của Mặt trận Dân tộc Thống nhất Việt Nam đến Mặt trận Tổ quốc Việt Nam ngày nay đã phát huy truyền thống đoàn kết quý báu của dân tộc ta, nhân lên gấp bội tinh thần yêu nước của mọi người Việt Nam, đoàn kết, tập hợp các tầng lớp nhân dân thành một lực lượng hùng mạnh để đánh đuổi thực dân, đế quốc, giành độc lập dân tộc, thống nhất đất nước, bảo vệ vững chắc tổ quốc xã hội chủ nghĩa, đem lại tự do, hạnh phúc cho đồng bào.

Cùng với quá trình phát triển của cách mạng Việt Nam qua từng thời kỳ, trải qua 92 năm ra đời và phát triển, từ năm 1930 đến nay với nhiều lần đổi tên,với nhiều tên gọi khác nhau, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam đã không ngừng được củng cố, mở rộng với những hình thức tổ chức, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ cách mạng của mỗi giai đoạn lịch sử và đã có những cống hiến xứng đáng vào sự nghiệp cách mạng vĩ đại của dân tộc; một trong những nhân tố quyết định thắng lợi của cách mạng Việt Nam.

Thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII và Nghị quyết Đại hội Mặt trận Tổ quốc Việt Nam lần thứ IX, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp đã tích cực tuyên truyền, vận động nhân dân thực hiện và phát huy dân chủ xã hội chủ nghĩa, quyền làm chủ và vai trò tự quản của nhân dân; phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân tộc; bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của nhân dân; tăng cường giám sát và phản biện xã hội; thúc đẩy tinh thần thi đua sáng tạo, phát triển kinh tế - xã hội, đẩy mạnh sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa và hội nhập quốc tế, giữ vững hòa bình, bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa, vì dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh.

Trong những năm qua khi đại dịch Covid- 19 bùng phát, thực hiện sự chỉ đạo của các cấp ủy Đảng, Chính quyền, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp đã tích cực tuyên truyền, vận động nhân dân thực hiện tốt công tác phòng, chống dịch bệnh với quyết tâm ngăn chặn và đẩy lùi dịch bệnh. Sau 2 năm chúng ta đã từng bước khống chế được đại dịch Covid- 19, ổn định cuộc sống. Cùng với các hoạt động phong trào, thi đua ở cơ sở, MTTQ các cấp đã có nhiều hoạt động thiết thực thực hiện tốt công tác an sinh xã hội, giúp đỡ người nghèo, người yếu thế, người có hoàn cảnh khó khăn về tinh thần, vật chất, từng bước ổn định cuộc sống và góp phần phát triển kinh tế xã hội ở mỗi địa phương và sự nghiệp phát triển chung của đất nước.

Năm 2022, MTTQ các cấp đã tổ chức nhiều hoạt động phong phú, thiết thực, góp phần tích cực củng cố, mở rộng và phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân; triển khai sâu rộng và nâng cao chất lượng các phong trào thi đua yêu nước, các cuộc vận động, thu hút đông đảo đoàn viên, hội viên và các tầng lớp nhân dân tham gia. Tiêu biểu và nổi bật là cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”; Tiếp tục triển khai Nghị quyết của cấp ủy Đảng các cấp về: Xây nông thôn mới nâng cao, nông thôn mới kiểu mẫu; các hoạt động “Vì người nghèo”; cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam”; tuyên truyền, vận động, tập hợp rộng rãi các tầng lớp nhân dân, tạo sự thống nhất và đồng thuận cao trong xã hội; tích cực tham gia xây dựng pháp luật; đẩy mạnh thực hành dân chủ ở cơ sở, thực hiện giám sát và phản biện xã hội, tham gia phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, góp phần xây dựng Đảng và hệ thống chính trị ngày càng trong sạch, vững mạnh.

anh tin bai

Đ/c Lương Hùng Tiến - Phó chủ tịch MTTQ tỉnh về dự và tặng quà ngày hội 

Đại đoàn kết toàn dân tại thôn Phúc Sơn

anh tin bai

Đ/c Đỗ Hồng Điệp - Thường trực Huyện ủy - Chủ tịch MTTQ huyện Ý Yên

Kính thưa toàn thể nhân dân!

Nhân dịp kỷ niệm 92 năm truyền thống của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc chúng ta khắc sâu lời dạy của Bác Hồ: “Chính sách Mặt trận là chính sách rất quan trọng. Công tác Mặt trận là công tác rất quan trọng trong toàn bộ công tác cách mạng”, nguyện cùng nhau đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; Đẩy mạnh các phong trào thi đua yêu nước, trong đó thực hiện có hiệu quả các nội dung cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”, tiếp tục tham gia ủng hộ quỹ “Vì người nghèo”, nhất là Tháng cao điểm Vì người nghèo, bằng nhiều việc làm thiết thực; hưởng ứng cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam” .... góp phần thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ chính trị, phát triển kinh tế - văn hoá - xã hội, đảm bảo quốc phòng, an ninh ở địa phương

Như chúng ta đều biết, tình hình thế giới và khu vực hiện nay diễn biến rất phức tạp, đất nước ta đang đứng trước nhiều thử thách, bên cạnh đại dịch Covid- 19 còn nhiều tiềm ẩn, đời sống của một bộ phận nhân dân còn khó khăn. Nhân ngày hội đại đoàn kết toàn dân 18/11/2022 Ủy ban Mặt trận Tổ Quốc xã Yên Thành kêu gọi toàn thể nhân dân tăng cường đoàn kết, chung sức, đồng lòng cùng nhau thi đua lao động sản xuất, phát triển kinh tế, tích cực thực hiện các chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước, trong đó đẩy mạnh các hoạt động phục hồi kinh tế - xã hội sau đại dịch. Góp phần cùng với Đảng bộ và nhân dân địa phương thực hiện thắng lợi các Nghị quyết đề ra .

Trong niềm vui của Ngày hội hôm nay Ủy ban Mặt trận Tổ quốc xã Yên Thành xin trân trọng cảm ơn cấp ủy, chính quyền, các tổ chức đoàn thể các cấp đã quan tâm, giúp đỡ, theo sát mọi hoạt động của UBMTTQ xã; xin cảm ơn toàn thể nhân dân trong năm qua đã đồng tâm hiệp lực, đem sức lực, trí tuệ đóng góp xây dựng cộng đồng dân cư đạt nhiều kết quả tốt đẹp.

Đoàn kết, đoàn kết, đại đoàn kết.

Thành công, thành công, đại thành công.

Xin trân trọng cảm ơn

Cơ quan chủ quản: Xã Yên Thành Huyện Ý Yên
Địa chỉ: Xã Yên Thành - huyện Ý Yên- tỉnh Nam Định
Email: xayenthanh.yyn@namdinh.gov.vn
  
Chung nhan Tin Nhiem Mang