image banner
 
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement

Thống kê truy cập
  • Đang online: 1
  • Hôm nay: 1
  • Trong tuần: 1
  • Tất cả: 1
Hội đồng nhân dân

THƯỜNG TRỰC HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN

 

anh tin bai

-         Họ và tên :      Hoàng Trung Thông

-         Năm sinh :     1965

-         Chức vụ: Bí thư Đảng - Chủ tịch HĐND xã

-         Trình độ chuyên môn : Trung cấp

-         Trình độ lý luận chính trị : Trung cấp

-         Email:

-         Số điện thoại: 0942058589

anh tin bai

-         Họ và tên :    Hoàng Quốc Luật

-         Năm sinh : 1988

-         Chức vụ: Phó chủ tịch HĐND

-         Trình độ chuyên môn : Cao Đẳng

-         Trình độ lý luận chính trị : Trung cấp

-         Email: Luatyenthanh1988@gmail.com

-         Số điện thoại: 0333612322

 

Nhiệm vụ, quyền hạn của Thường trực Hội đồng nhân dân

1. Triệu tập các kỳ họp của Hội đồng nhân dân; phối hợp với Ủy ban nhân dân trong việc chuẩn bị kỳ họp của Hội đồng nhân dân.

2. Đôn đốc, kiểm tra Ủy ban nhân dân và các cơ quan nhà nước khác ở địa phương thực hiện các nghị quyết của Hội đồng nhân dân.

3. Giám sát việc tuân theo Hiến pháp và pháp luật tại địa phương.

4. Chỉ đạo, điều hòa, phối hợp hoạt động của các Ban của Hội đồng nhân dân; xem xét kết quả giám sát của các Ban của Hội đồng nhân dân khi xét thấy cần thiết và báo cáo Hội đồng nhân dân tại kỳ họp gần nhất; giữ mối liên hệ với đại biểu Hội đồng nhân dân; tổng hợp chất vấn của đại biểu Hội đồng nhân dân để báo cáo Hội đồng nhân dân; yêu cầu các cơ quan, tổ chức, cá nhân giải trình các vấn đề liên quan đến nhiệm vụ, quyền hạn của Thường trực Hội đồng nhân dân tại phiên họp Thường trực Hội đồng nhân dân.

5. Tổ chức để đại biểu Hội đồng nhân dân tiếp công dân theo quy định của pháp luật; đôn đốc, kiểm tra và xem xét tình hình giải quyết kiến nghị, khiếu nại, tố cáo của công dân; tổng hợp ý kiến, nguyện vọng của Nhân dân để báo cáo tại kỳ họp Hội đồng nhân dân.

6. Phê chuẩn danh sách Ủy viên của các Ban của Hội đồng nhân dân trong số đại biểu Hội đồng nhân dân và việc cho thôi làm Ủy viên của Ban của Hội đồng nhân dân theo đề nghị của Trưởng ban của Hội đồng nhân dân.

7. Trình Hội đồng nhân dân lấy phiếu tín nhiệm, bỏ phiếu tín nhiệm đối với người giữ chức vụ do Hội đồng nhân dân bầu theo quy định tại Điều 88 và Điều 89 của Luật này.

8. Quyết định việc đưa ra Hội đồng nhân dân hoặc đưa ra cử tri bãi nhiệm đại biểu Hội đồng nhân dân.

9. Báo cáo về hoạt động của Hội đồng nhân dân cùng cấp lên Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân cấp trên trực tiếp; Thường trực Hội đồng nhân dân cấp tỉnh báo cáo về hoạt động của Hội đồng nhân dân cấp mình lên Ủy ban thường vụ Quốc hội và Chính phủ.

10. Giữ mối liên hệ và phối hợp công tác với Ban thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam cùng cấp; mỗi năm hai lần thông báo cho Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam cùng cấp về hoạt động của Hội đồng nhân dân.

  

 

DANH SÁCH NHỮNG NGƯỜI TRÚNG CỬ ĐẠI BIỂU HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN Xà YÊN THÀNH

KHÓA XX,  NHIỆM KỲ 2021- 2026

 

1.      Đ/C: Hoàng Trung Thông-  Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã

2.     Đ/C: Nguyễn Văn Thắng - Phó bí thư thường trực Đảng ủy xã

3.     Đ/C: Phan Viết Thắng - Phó bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND xã

4.     Đ/C: Hoàng Quốc Luật- Phó chủ tịch HĐND xã

5.  Đ/C: Lê Văn Dưỡng - Phó chủ tịch UBND xã

6.     Đ/C:  Nguyễn Văn Ninh - VP HĐND - UBND xã

7.     Đ/C: Nguyễn Thị Thanh - Chủ tịch Hội phụ nữ xã

8.     Đ/C: Hoàng Khánh Vinh- Chủ tịch Hội nông dân xã

9.     Đ/C: Lê Thị Chiêm-Công chức Tư pháp - Hộ tịch

10.     Đ/C: Nguyễn Văn Phúc - Chủ tịch HĐQT HTX DVNN 

11.  Đ/C: Trần Đình Trang -Công an thường trực

12.  Đ/C: Nguyễn Văn Chi -Phó thôn Minh Thọ

13.  Đ/C: Phan Viết Quân- Thôn Minh Thọ

14.  Đ/C: Nguyễn Văn Chiến -Trưởng thôn Minh Thọ

15.  Đ/C: Phạm Văn Thanh- Trưởng ban CTMT thôn Minh Thọ

16.  Đ/C: Nguyễn Thị Nhâm- Thôn Minh Thọ

17.  Đ/C: Nguyễn Văn Quý-Phó thôn Phúc Sơn

18.  Đ/C: Hoàng Trung Thành - Trưởng thôn Đô Hoàng

19.  Đ/C: Lê Quang Sắp - Cán bộ khuyến nông 

20.  Đ/C: Lê Phú Hải-Trưởng thôn An Phú Hưng

21.  Đ/C: Đỗ Thị Gấm -Chi trưởng phụ nữ thôn An Phú Hưng

22.  Đ/C: Trần Văn Giấu -Trưởng ban công tác MT thôn An Phú Hưng

23.  Đ/C: Lê Thị Văn  - Chi trưởng hội ND thôn An Phú Hưng

24.  Đ/C: Nguyễn Thị Tâm - Thôn An Phú Hưng

Cơ quan chủ quản: Xã Yên Thành Huyện Ý Yên
Địa chỉ: Xã Yên Thành - huyện Ý Yên- tỉnh Nam Định
Email: xayenthanh.yyn@namdinh.gov.vn
  
Chung nhan Tin Nhiem Mang